Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Онлайн зээл гэж юу вэ?

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ирээдүйн орлогоосоо эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгээр эрх бүхий байгууллагаас баталсан эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд гэрээ байгуулан олгох санхүүжилтийг зээл гэнэ.

Амьдралд хүмүүс өөр хоорондоо арав, таван төгрөг зээлдүүлэх нь хэвийн үзэгдэл байдаг ч бизнесийн харилцаанд оролцож буй тохиолдолд эрх зүйн хэм хэмжээгээ баримтлахаас өөр гарцгүй. Иймээс эрх зүйн хэм хэмжээ хөгжсөн орчин цагт зээлийг дээрх тодорхойлолтоор ойлговол зохино. Та банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, ломбардын алинаас нь ч мөнгө зээлбэл эргүүлэн төлөх хугацаа, хүүгийн хэмжээ зэргийг тодорхой тусгасан гэрээ байгуулах шаардлагатай. Компаниуд хоорондоо мөнгө зээлсэн ч гэрээ байгуулж, түүнийгээ гэрчлүүлж эрх зүйн баталгаатай бичиг баримт болгодог.