Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Машин барьцаалсан зээл

Барьцаалсан автомашинаа унаад явж болох нөхцөлтэй, хэрэглээний болон бизнесийн зориулалт бүхий зээл юм.

Зээлийн хэмжээ: 25,000,000 төгрөг буюу зах зээлийн түргэн борлогдох үнийн 40%
Зээлийн хугацаа: 6 -12 сар
Барьцаа хөрөнгө: Автомашин

Тавигдах шаардлага:

 • Үйлдвэрлэсэнээс хойш 11 жилээс, Монгол Улсын гаалиар орж ирээд 3 жилээс хэтрээгүй байх.
 • Шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэнээс хойш 1 сараас дээш хугацаанд өмчлөгчийн нэр дээр байх.
 • БИД ББСБ-ийн гэрээт даатгалын газраар тээврийн хэрэгсэлийн даатгалд хамрагдсан байх. /Зээлийн хэмжээнээс хамаараад даатгахгүй байж болно./
 • Тухайн автомашин нь аливаа төрлийн  илт харагдахуйц эвдрэл гэмтэлгүй, өнгө үзэмжтэй, техникийн нөхцөл сайн байх

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн

 • Цахим иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа газрын хорооны засаг даргын хаягийн тодорхойлолт
 • Бусад шаардлагатай баримт

Аж ахуйн нэгж:

 • ААН-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/эх хувь/
 • Дүрэм /эх хувь/
 • ААН-ыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний биеийн байцаалт
 • ААН-ийн үүсгэн байгуулагчидаас удирдлагыг томилсон шийдвэр
 • ААН-ийн үүсгэн байгуулагчидаас ААН-ийн эрх бүхий итгээдэд олгосон зээл авах, зээлийн болон бусад гэрээнд гарын үсэг зурах, барьцаанд тавих зөвшөөрлийн талаарх хурлын шийдвэр, албан тоот
 • АНН-ийн сүүлийн улирлын тайлан, орлого, мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • Бусад шаардлагатай баримт