Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Бизнесийн зээл

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон бизнес эрхэлдэг иргэн, хуулийн этгээдэд бизнес хөгжлийн зээлийг олгоно.

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц, объект, хашаа байшин
Зээлийн хэмжээ: 300 сая хүртэлх төгрөг түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Тавигдах шаардлага:

 • 6-н сараас дээш эрхэлсэн бизнестэй байх
 • Орлого, үр дүнг баримтаар нотолсон байх
 • Зээлийн зориулалт тодорхой байх
 • Зээлийн хугацаа хэтэрсэн ямар нэгэн өр, төлбөргүй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

Иргэн:

 • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай байх/
 • Хар дэвтэр /орлого, зарлагын гүйлгээ бүхий/
 • Түрээсийн гэрээ, ажил үйлчилгээ хийх гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээний эх хувь
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл /Нотариатаар гэрчлүүлсэн/

Хуулийн этгээд:

 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөл эсвэл хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр
 • Компанийн дүрэм
 • Зээл хүссэн албан бичиг
 • Хувь нийлүүлэгчдийн хувийн батлан даалтын гэрээ
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ