Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
share tweet

Зээлийн хүү нь тогтмол болон хувьсах хэлбэртэй байж болно. Тогтмол хүү нь зээлийн хугацааны турш өөрчлөгддөггүй бол хувьсах хүү нь гэрээгээр тохирсон аргачлалын дагуу тодорхой хугацаанд өөрчлөгдөж байдаг.

Зээлийн хүүг хэн тогтоодог вэ?

Онолын дагуу мөнгөний бодлогын хүү нь банкны хадгаламж болон зээлийн хүүд нөлөөлдөг. Бодлогын хүү нь Төв банкнаас банкуудад санал болгож буй эрсдэлгүй санхүүжилтийн хэрэгслийн хүү учир банкууд мөнгөө төв банканд хадгалуулах эсвэл бусдад зээлдүүлэх шийдвэр гаргахад чухал нөлөө үзүүлдэг.

Зээлийн хүүнд нөлөөлдөг зарим хүчин зүйлс:

  • Инфляц
  • Ажилгүйдэл
  • Засгийн газрын зээл
  • Мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлт

Улмаар зээл олгогч зээлийн хүүгээ дараах байдлаар тооцдог.

Зээлийн хүү =  Хадгаламжийн хүү /Эх үүсвэрийн зардал/ + Үйл ажиллагааны зардал + Эрсдэлийн урамшуулал

Хэрхэн бага хүүтэй зээл авах вэ?

Таны анх авсан зээлийн дүнг үндсэн зээл гэж нэрлэдэг. Харин та зээлээ буцаан төлөхдөө үндсэн зээл, хүүний хамтаар төлдөг. Зээлийн хүүгийн дүн нь зээлийн хүүгээр тодорхойлдог бөгөөд зээлийн хүүний түвшин бага байх нь зээлдэгчид илүү хонжоотой байдаг тул аль болох бага хүүтэй зээлийн нөхцөлийг судлах хэрэгтэй.

Бага хүүтэй зээлийг сайн зээлийн түүхтэй эрсдэл багатай, найдвартай зээлдэгч нарт олгодог. Та ч бас бага хүүтэй зээл авах боломжтой. Үүний тулд:

  • Зээлийн үлдэгдэл багатай
  • Зээлийн эргэн төлөлтөө цаг тухай бүрт нь төлдөг байх шаардлагатай.

Зээлийн хүүний хэмжээ их, бага хүүтэй байхын ач холбогдол

Төв банкны бодлогын хүүний өсөлт мөнгөний хатуу бодлогыг илэрхийлэх бөгөөд инфляцийг бууруулах зохистой төвшинд байлгах, эдийн засгийн хэт халалтаас сэргийлэхэд чиглэгддэг. Харин эдийн засгийн өсөлт саарах төлөв ажиглагдвал Төв банк бодлогын хүүгээ бууруулж зээл олголт болон хэрэглээг дэмжиж, эдийн засгийг сэргээх бодлогыг баримталдаг байна. 

share tweet