Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ ГЭЖ ЮУ БЭ?
share tweet

Жишээлбэл, хэрэв та 100,000 төгрөгийг 10% -ийн хүүтэй зээлж, нийт 60 төлбөрийг хийх хүсэлтэй байсан бол таны нөхөн төлбөрийг тогтмол хийх болно. Байна. Та зээлээ төлөхийн тулд таван жилийн хугацаанд сар бүр ₮ 225-ийн төлбөрийг төлж барагдуулна.

Эргэн төлөлтийн хувиар гэж юу вэ?

Зээлийг хэдэн жилийн хугацаанд төлөхийг харуулсан хувиар ба ихэвчлэн тэнцүү төлөлтийн аргыг ашиглан эргэн төлөлтийн дүнг тооцдог. Тэнцүү төлөлт нь зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүний төлбөрөөс бүрддэг.

Хугацааны эхэн үедээ тэнцүү төлөлтийн ихэнх хэсэг нь хүүний төлбөрт төлөгддөг бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам ихэнх хэсэг нь зээлийн үндсэн төлбөрт төлөгддөг.

share tweet