Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Зөвлөгөө
Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сан ба түүний ач холбогдол.

Зээлийн мэдээллийн сан гэдэг нь иргэд, аж ахуй нэгжийн зээл болон төлбөр төлөлттэй холбоотой мэдээллийг агуулж буй нэгдсэн санг хэлнэ. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд доорх байгууллагууд мэдээллээ нийлүүлнэ.