Монгол банк
Бэлэн Бэлэн бус
Валют Авах Зарах Авах Зарах

Хайлт

Зөвлөгөө
САНХҮҮГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨНД ХҮРЭХ 3-Н АЛХАМ

Хүнд олон эрх чөлөө байдаг. Бусад эрх чөлөөг бүрэн эдлэхэд хамгийн том хүч болох эрх чөлөө бол САНХҮҮГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ юм.

Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сан ба түүний ач холбогдол.

Зээлийн мэдээллийн сан гэдэг нь иргэд, аж ахуй нэгжийн зээл болон төлбөр төлөлттэй холбоотой мэдээллийг агуулж буй нэгдсэн санг хэлнэ. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд доорх байгууллагууд мэдээллээ нийлүүлнэ.